top of page

VÅRE TJENESTER

Skreddersydde administrative tjenester tilpasset dine behov

FAKTURERING

Tid til fakturering kan ofte gå på bekostning av effektiv arbeidstid. Vi har spesialisert oss på faktureringsarbeid og kan med dette etablere gode faktureringsrutiner for bedriften. Det å følge opp når betalingen uteblir er svært viktig for å minimere kredittdager og øke likviditeten i selskapet.

 

Våre ansatte hos kontorjobb.no arbeider i kundens eget faktureringssystem, sender faktura til kundene og følger opp betalinger etter avtalt instruks.

TIMEFØRING

Timeføring er en viktig del av administrasjonen for mange bedrifter, uavhengig av bransje og størrelse. Kontroll på timeregistrering på ulike oppgaver eller prosjekter kan ha en betydelig innvirkning på bedriftens produktivitet, lønnsomhet og effektivitet.

Ufullstendig og unøyaktig timeføring kan føre til problemer for bedriften, som feilfakturering, manglende oversikt over kostnader, ineffektiv ressursallokering osv.

Vi i kontorjobb.no har spesialisert oss på å håndtere slike administrative oppgaver og kan hjelpe med effektive timeføringsprosedyrer som vil bidra til bedriftens produktivitet og lønnsomhet.

SEKRETÆRARBEID

Sekretærarbeid spiller en sentral rolle for mange bedrifter ved å bidra til smidig drift.

Vi i kontorjobb.no tilpasser oss kontinuerlig endringer og teknologisk utvikling og kan hjelpe deg med å identifisere og prioritere viktige oppgaver for å opprettholde en effektiv arbeidsflyt.

KLARGJØRING TIL REGNSKAPSFØRING OG LØNN

 

Vi kan gjøre forarbeidet for regnskapsføring og lønnskjøring slik at du sparer tid hos regnskapsfører. Ta kontakt med oss på post@kontorjobb.no i dag.

PROSJEKT-HÅNDTERING

Effektiv prosjekthåndtering krever klar definisjon, planlegging og optimal ressursallokering. Det er også behov for oppfølging og kontroll, evaluering og forbedring. Ved å ta hånd om disse aspektene, kan dere sikre at deres prosjekter blir levert i tide og i samsvar med de ønskede resultatene.

Trenger du hjelp med prosjekthåndtering? Vi kan hjelpe bedriften din med:

 

  • Planlegging av møter og kommunikasjon for å sikre at teamet jobber sammen mot prosjektmålene.

  • Definere tydelige mål.

  • Opprette realistiske tidsplaner.

  • Tilordne oppgaver basert på arbeidskompetanse og erfaring.

  • Regelmessig rapportering om fremgang og status.

BOKFØRING AV BILAG
Bokføring av bilag er en viktig del av den økonomiske administrasjonen i en bedrift, og riktig håndtering er derfor avgjørende for å opprettholde økonomisk kontroll og sikre god regnskapsførsel.  

Kontorjobb.no kan avlaste deg med de oppgavene du trenger hjelp med ved å bidra til:

  • Føring og lagring av bilag.

  • Overholdelse av lovbestemmelser.

  • Bedre nøyaktighet.

  • Effektiv bilagshåndtering.

ANBUDS-BESVARELSER
Kontorjobb.no kan bidra i anbudsbesvarelser og tilbud. Vi kan delta i prosjektering, utforming, kvalitetssikting og levering av anbud med den hensikt å få best mulig uttelling.
RAPPORTERING

Har du behov for å sende rapporter på utført arbeid, oppdatere boligmappa eller sende dokumentasjon til offentlige instanser.

Kontorjobb.no kan hjelpe deg med rapporteringen.

bottom of page