top of page

Fakturering

Tid til fakturering kan ofte gå på bekostning av effektiv arbeidstid. Vi har spesialisert oss på faktureringsarbeid og kan med dette etablere gode faktureringsrutiner for bedriften. Det å følge opp når betalingen uteblir er svært viktig for å minimere kredittdager og øke likviditeten i selskapet.

 

Våre ansatte hos kontorjobb.no arbeider i kundens eget faktureringssystem, sender faktura til kundene og følger opp betalinger etter avtalt instruks.

bottom of page