top of page

Om Oss

kontorjobb.np
Mirrow AS

En del av:

Velkommen til en enklere og mer effektiv hverdag med Kontorjobb.no fra Mirrow AS.  Kontorjobb.no er Mirrow AS sitt nyeste konsept med fokus på å forenkle og optimalisere administrative tjenester og kontoroppgaver som kan hjelpe deg og bedriften din med å få på plass gode rutiner for innrapportering av timer, prosjektplanlegging og HR.  Våre ansatte har spesialisert seg på å håndtere så godt som alle administrative oppgaver for å avlaste dere når arbeidspresset er stort og tiden til kontorarbeidet blir nedprioritert.  Vi er deres innleid kontoradministrator som jobber i deres egne systemer og etter deres spesifikasjon, tidsbesparende og kostnadseffektivt.

bottom of page